Спiвробiтники

Тевяшев Андрій Дмитрович,
завідувач кафедри Прикладної математики,
академік Української нафтогазової академії,
доктор технічних наук, професор,
член Вченої ради університету
 tevjashev@kture.kharkov.ua

Гусарова Ірина Григоріївна,

проф. ХНУРЕ, кандидат технічних
наук, доцент
 gusar555m@mail.ru


Манчинська Наталія Борисівна,

асистент
кафедри ПМ
 manchinska@i.ua


Ієвлєва Світлана Миколаївна,

Доцент,
кандидат технічних наук
 svet_nik@ukr.net

Колосова Світлана Василівна,
Проф.ХНУРЕ,кандидат фізико-математичних
наук, доцент
 svetlana_kolosova@ukr.net


Кобицька Юлія Олександрівна,

асистент
кафедри ПМ
 KobitskayaJulya@gmail.com


Середа Олена Григорівна,

доцент
кафедри ПМ
 SeredaElena@meta.ua