Спiвробiтники

Тевяшев Андрій Дмитрович,
завідувач кафедри Прикладної математики,
академік Української нафтогазової академії,
доктор технічних наук, професор,
член Вченої ради університету
 [email protected]

Гусарова Ірина Григоріївна,

проф. ХНУРЕ, кандидат технічних
наук, доцент
 [email protected]


Манчинська Наталія Борисівна,

асистент
кафедри ПМ
 [email protected]


Ієвлєва Світлана Миколаївна,

Доцент,
кандидат технічних наук
 [email protected]

Колосова Світлана Василівна,
Проф.ХНУРЕ,кандидат фізико-математичних
наук, доцент
 [email protected]


Кобицька Юлія Олександрівна,

асистент
кафедри ПМ
 [email protected]


Середа Олена Григорівна,

доцент
кафедри ПМ
 [email protected]