Вища математика (Програмна iнженерiя — ПЗПI)

Питання до іспиту

1 семестр2 семестр

Інструктивно-методичнi матерiали

1 семестр2 семестр

Теми та дати проведення практичних занять по групам

1 семестр2 семестр

Успiшнiсть (Поточний та підсумковий контроль)

1 семестр2 семестр

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRkZ8jd694qgbuMdJifScgK1iDaXoPAOBxdZv91hRPbad9ahNw9TbCkMrXQn0ErRMrQGSMtCZmDUd2r/pubhtml