Алгебра та геометрiя (Прикладна математика — ППМ, Системний аналiз — СТСА)

Питання до іспиту

1 семестр[

Інструктивно-методичнi матерiали

1 семестр

Теми та дати проведення практичних занять по групам

1 семестр

Успiшнiсть (Поточний та підсумковий контроль)

1 семестр

Конспекти лекцiй

1 семестр