Лінійна алгебра та аналітична геометрiя (Iнформатика — ІТIНФ)

Питання до іспиту

1 cеместр

Інструктивно-методичнi матерiали

1 семестр

Теми та дати проведення практичних занять по групам

1 семестр

Успiшнiсть (Поточний та підсумковий контроль)

1 семестр

Конспекти лекцiй

1 семестр